Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Công an thành phố Hà Tĩnh hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-CAT-PA03 về Triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị, Công an thành phố đã xây dựng Kế hoạch, phát động, triển khai cuộc thi trong toàn đơn vị.

Cuc thi trc tuyếTìm hiu pháp lut về bo vệ bí mt nhà nước” năm 2024 hướng đếđối tượng là cán bđảng viên, công chc, viên chc, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mt trn Tổ quc Vit Nam và các tổ chc chính tr- xã hi, doanh nghip Nhà nước trêđịa bàn tnh, lc lượng vũ trang và các cơ quan đóng trêđịa bàn.

Đến nay, cuc thi đã có sc lan to, thu hút sự tham gia cđông đảo cán b, công chc, viên chc, người lao động, đảng viên, cán bộ chiến sĩ lc lượng vũ trang trêđịa bàn tnh.


100% cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN, phòng ngừa, khắc phục những tồn tại, hạn chế và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ BMNN.
 

BBT