Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH KHAI MẠC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU LỆNH, QUÂN SỰ, VÕ THUẬT NĂM 2023.

Sáng ngày 11/9/2023, Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2023.Nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác Điều lệnh, võ thuật, quân sự trong Công an nhân dân. Trên cơ sở đó rèn luyện cho CBCS có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nắm vững về quân sự, giỏi về võ thuật, đáp yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Lớp tập huấn sẽ được chia thành 2 đợt, tham gia các đợt có lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã và toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Trong thời gian tập huấn, CBCS sẽ được quán triệt các quy định của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; thực hành thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ từng người tay không thường dùng; một số nghi lễ CAND thường gặp; các động tác kỹ thuật, các bài võ thuật CAND, đặc biệt có bài võ thuật CAND Mai Hoa Quyền 52 động tác, chiến thuật đánh bắt, cách sử dụng bảo quản, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp đúng theo quy định; tư thế, động tác các bài bắn súng và tổ chức bắn đạn thật.

Việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay./.

Hữu Hoàng