Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Phường đầu tiên ở Thành phố Hà Tĩnh đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu

Sau 1 năm triển khai thực hiện, Nam Hà trở thành địa phương đầu tiên ở TP Hà Tĩnh được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

UBND TP Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về công nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu đối với phường Nam Hà.
Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của thành phố về cơ chế chính sách, nguồn lực trong việc nâng cấp kết cấu hạ tầng, đời sống Nhân dân, UBND phường Nam Hà đã huy động tổng lực từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các tổ dân phố đến toàn thể Nhân dân xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu theo chủ trương của UBND thành phố và đô thị văn minh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
        Phường Nam Hà đã huy động được hơn 42,1 tỷ đồng từ các nguồn lực để nâng cấp hạ tầng ngày càng hiện đại
        Một số tiêu chí đạt cao như: xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị; gia đình văn hoá; xây dựng cảnh quan môi trường; giữ gìn nếp sống văn minh, văn hoá; quản lý và chăm sóc cây xanh; thu gom và phân loại rác thải…Trong quá trình thực hiện, phường đã huy động được hơn 42,1 tỷ đồng, trong đó, riêng doanh nghiệp và người dân đóng góp gần 7,7 tỷ đồng.
        Đến nay, phường đã hoàn thành kế hoạch thực hiện các mục tiêu theo đúng hạn định. UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra và đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí và công nhận phường Nam Hà là địa phương đầu tiên trên địa bàn đạt chuẩn phường văn minh đô thị kiểu mẫu với 5/5 tiêu chí.
        Cùng với đó, phường Nam Hà cũng tiến hành đánh giá mức độ đạt chuẩn đô thị văn minh theo bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Qua tự đánh giá, 18/18 tiêu chí đã hoàn thành, đang chờ tỉnh thẩm định, đánh giá.

Theo Báo Hà Tĩnh