Cải cách hành chính, Chuyên đề

Dấu ấn Công an Hà Tĩnh tại các trung tâm hành chính công

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và các địa phương. Theo đó, các thủ tục hành chính liên quan đến ngành Công an, Công an Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các Trung tâm Hành chính công.

Cải cách hành chính, Chuyên đề

Qui trình thực hiện tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu

Những năm qua, thực hiện chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước, số lượng công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài công tác, lao động, học tập, du lịch, thăm thân, chữa bệnh,… ngày càng tăng cao. Trước nhu cầu đi lại xuất nhập cảnh của công dân, đòi hỏi công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung và công tác cấp phát hộ chiếu cho công dân Việt Nam nói riêng cần phải không ngừng đổi mới, cải tiến, đơn giản hóa thủ tục để tạo thuận lợi cho công dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ.

Cải cách hành chính, Chuyên đề

Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 6

Từ thực tiễn thực hiện các nội dung Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, Hà Tĩnh đang có nền tảng, kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả nội dung các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Cải cách hành chính, Chuyên đề

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23/5/2018.

Chuyên đề, ĐK -QL Phương tiện GT, Tin nổi bật

Từ ngày 01/3, 100% kinh phí xử phạt được chi cho bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Từ giai đoạn 2018 – 2020, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được dành 100% cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Đây là nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.

Cải cách hành chính, Chuyên đề, Nghiên cứu

Cán bộ thôn ngồi nhà cũng biết lịch công tác, điều hành trực tuyến

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tuyên truyền, điều hành, quản lý ở cấp xã đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng NTM trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cải cách hành chính, Chuyên đề

Hà Tĩnh: Gần 8.000 lượt đăng ký tờ khai điện tử làm hộ chiếu

Từ 15/9/2017, Hà Tĩnh là địa phương thứ 5 trên cả nước được Cục Xuất nhập cảnh triển khai thí điểm triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam. Sau gần 3 tháng triển khai, đã có 7.927 hồ sơ được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an Hà Tĩnh tiếp nhận.

Cải cách hành chính, Chuyên đề, ĐK -QL Cư trú

Số hóa hộ khẩu, người dân dễ dàng tiếp cận điện, nước sinh hoạt

Theo quan điểm của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn TP Hà Nội, nếu Chính phủ đổi mới quản lý hộ khẩu theo hình thức số hóa, người dân càng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ cung cấp điện, nước sinh hoạt.