Giới thiệu

Hệ thống tổ chức bộ máy của Công an thành phố Hà Tĩnh

Ban chỉ huy Công an thành phố gồm có đồng chí Trưởng Công an thành phố đứng đầu và 04 đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố. Có 11 Đội nghiệp vụ: Đội tham mưu tổng hợp, Đội ĐTTH, Đội CSĐTP về TTXH, Đội CSĐTTP về QLKTCV, Đội CSĐTTP về ma túy, Đội CSQLHC về TTXH, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát trật tự, Đội CAXDPT và PTX về ANTT, Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Đội An ninh.

Giới thiệu

Nhiệm vụ và quyền hạn Công an Thành phố Hà Tĩnh

Tiến hành công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp phản động, khủng bố của các đối tượng trên địa bàn; tiếp nhận xử lý, khởi tố điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện quản lý công tác xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam; quản lý về bảo vệ bí mật nhà nước

Giới thiệu

Vị trí và chức năng Công an thành phố Hà Tĩnh

Công an thành phố Hà Tĩnh có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển của Công an thành phố Hà Tĩnh

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong những địa bàn trọng điểm, là nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não nên thực dân Pháp đã dùng nhiều máy bay, tàu chiến đánh phá, tập kích, tung gián điệp biệt kích, kích động bọn phản động và mọi loại phần tử xấu phá hoại hòng làm suy yếu tiềm lực kháng chiến