Hoạt động đơn vị, Pháp luật, Thông báo, Tin nổi bật

Công an thành phố Hà Tĩnh cảnh báo nạn trộm cắp tài sản trong mùa dịch CoVid-19

Công an thành phố Hà Tĩnh khuyến cáo trong thời gian cao điểm dịch hiện nay, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch CoVid-19, người dân cần chú ý đến việc bảo vệ tài sản cá nhân cũng như của cơ quan, doanh nghiệp khi thực hiện cách ly xã hội.

Hoạt động đơn vị, Thông báo, Thông báo đơn vị, Tin hoạt động, Tin nổi bật

Những quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Tham gia nghĩa vụ CAND là một nhiệm vụ vẻ vang, nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mỗi công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, công dân khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được hưởng những quyền lợi và ưu tiên nhất định.

Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Hoạt động đơn vị, Thông báo đơn vị, Tin nổi bật

Những quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Tham gia nghĩa vụ CAND là một nhiệm vụ vẻ vang, nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mỗi công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, công dân khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được hưởng những quyền lợi và ưu tiên nhất định.

Hoạt động đơn vị, Thông báo, Tin nổi bật

Đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và đạt được nhiều kết quả nổi bật, điều tra khám phá nhiều vụ việc phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của một số loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm trộm cắp tài sản còn diễn biến phức tạp (tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 70% trong cơ cấu các loại tội phạm).

Thông báo, Thông báo đơn vị, Tin nổi bật

Công an TP. Hà Tĩnh: thông báo tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Năm 2018, Công an TP. Hà Tĩnh được Công an tỉnh Hà Tĩnh giao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh. Thời gian phục vụ 03 năm, nhập ngũ tháng 3/2018. Công an TP. Hà Tĩnh thông báo một số vấn đề cần chú ý trong công tác tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 như sau: