Hoạt động đơn vị, Thông báo, Tin nổi bật

Đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và đạt được nhiều kết quả nổi bật, điều tra khám phá nhiều vụ việc phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của một số loại tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm trộm cắp tài sản còn diễn biến phức tạp (tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 70% trong cơ cấu các loại tội phạm).

Thông báo, Thông báo đơn vị, Tin nổi bật

Công an TP. Hà Tĩnh: thông báo tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Năm 2018, Công an TP. Hà Tĩnh được Công an tỉnh Hà Tĩnh giao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh. Thời gian phục vụ 03 năm, nhập ngũ tháng 3/2018. Công an TP. Hà Tĩnh thông báo một số vấn đề cần chú ý trong công tác tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 như sau:

Thông báo, Thông báo đơn vị

Công an TP Hà Tĩnh: Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2017

Năm 2017, các trường Công an nhân dân tiếp tục lấy kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân phải qua sơ tuyển tại Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh.

Hoạt động đơn vị, Thông báo, Thông báo đơn vị, Tin hoạt động

Công an TP. Hà Tĩnh thông báo tuyển chọn Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Hà Tĩnh về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2017, Công an thành phố Hà Tĩnh thông báo nội dung tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2017.