Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề, Hoạt động đơn vị, Tin hoạt động, Tin nổi bật

Hiệu quả từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Công an thành phố.

Đăng lúc 14:48 17/07/2019

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCATW năm 2018 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, thông qua sinh hoạt, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Một buổi sinh hoạt chi bộ

Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, Ban chấp hành Đảng uỷ Công an thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp thiết thực; công tác sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực, các cấp ủy, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Ðiều lệ Ðảng, tổ chức vào đầu tháng. Định kỳ hàng tháng Đảng uỷ ban hành hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt cho các chi bộ, phân công cấp ủy viên trực tiếp về dự, chỉ đạo việc sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt luôn đạt trên 90%, trong đó có nhiều Đảng viên phát biểu ý kiến có chất lượng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ Công an thành phố hiện có 10 chi bộ trực thuộc với 190 đảng viên, ngoài ra còn có 11 chi bộ công an phường, xã chính quy với hơn 100 đảng viên. Với các giải pháp thiết thực, đồng bộ các cấp ủy và đảng viên trong các chi bộ ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, luôn xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên,; hầu hết các chi bộ đã duy trì tốt nề nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Nhiều Đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, chất lượng được nâng lên. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các chi bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, sinh động. Trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực được đảng viên mạnh dạn phê bình và tự phê bình, thẳng thắn thảo luận, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị…

Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng vững mạnh, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, UVBTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an thành phố nhấn mạnh: “sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng; thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ làm tốt hơn nữa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCATW năm 2018 của Đảng ủy Công an Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

 

BBT