Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề

Công an Hà Tĩnh: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Đăng lúc 10:20 06/05/2019

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, 2 năm qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

Việc thực hiện cuộc vận động gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới.

Thực hiện cuộc vận động, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, chú trọng xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự. Đồng thời bản thân cũng tự mình nêu gương sáng về chấp hành điều lệnh CAND, phẩm chất, đạo đức, lối sống để cán bộ, chiến sỹ học tập noi theo.

Công an Hà Tĩnh tổ chức nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện

Để các cán bộ chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về Cuộc vận động, Công an tỉnh Hà Tĩnh mời PGS, TS Đoàn Minh Huấn – Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản truyền đạt chuyên đề 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 235 cán bộ cốt cán trong toàn lực lượng; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh giảng dạy, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, Công an tỉnh đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND” nhân 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) . Định kỳ, gắn với các buổi giao ban tháng, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Công an Hà Tĩnh đến tận nhà để làm CMND cho người già, người neo đơn ở địa phương

Đến nay, 100% Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ký cam kết, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức cho các đội công tác ký cam kết thi đua và cán bộ, chiến sỹ viết bản cam đoan thực hiện Cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, nâng cao bản lĩnh về chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh; tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Công an Hà Tĩnh xây dựng nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, lực lượng Công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lễ tiết, tác phong và tinh thần phục vụ nhân dân của CBCS được nâng lên rõ rệt. Công an tỉnh đã tổ chức 306 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại các xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khối phố, thu 2836 ý kiến phản ánh và góp ý tại diễn đàn; lắp đặt hộp thư góp ý tại các trụ sở làm việc; thông báo công khai số điện thoại nóng, số máy điện thoại trực ban của Công an các cấp tại trụ sở chính quyền các cấp và trên các phương tiện thông tin… Các thông tin, dấu hiệu vi phạm khi được nhân dân cung cấp đều được Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương kịp thời xem xét, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm túc và thông báo kết quả trở lại để nhân dân biết, giám sát thực hiện.

Công an các đơn vị, địa phương đã duy trì ngày làm việc thứ 7, với khẩu hiệu “Ngày thứ 7 vì nhân dân”; thực hiện thông báo kết quả thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; chuyển trả kết quả cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu qua đường bưu điện; cử cán bộ xuống cơ sở làm giấy chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, người tàn tật và học sinh; cấp miễn phí biểu mẫu, hồ sơ xuất, nhập cảnh cho công dân…
Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện vì cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, với kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng, đặc biệt là tiếp tục rút ngắn thời gian hoàn trả kết quả sớm hơn ngày theo quy định; từ đó, góp phần nâng lên sự tin tưởng, niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh.

Công an Hà Tĩnh  giúp nhân dân xã Đức Dũng xây dựng nông thôn mới

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, qua 2 năm thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua, Công an Hà Tĩnh có 2 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ; 1 lần được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen; 14 tập thể, 52 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 tập thể, 6 cá nhân được Tổng Cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh tặng Bằng khen; 57 tập thể, 92 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 366 lượt tập thể, 737 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, thể hiện sự nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh