Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề, Hoạt động đơn vị, Tin hoạt động

Công an TP. Hà Tĩnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Đăng lúc 15:40 12/01/2018

Ngày 12/01/2018, Đảng bộ Công an TP. Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Trà Giang, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên Thành ủy; đồng chí Trung tá Lê Khánh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên trong đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an thành phố đã được nghe báo cáo viên của Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Thị Trà Giang, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy báo cáo các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trung tá Lê Khánh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố  khẳng định các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng là những vấn đề quan trọng có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm. Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết, cần  nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, từ đó tham gia thực hiện tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị TW 6 đến các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó mỗi Chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên tư  xây dựng chương trình, kế hoạch hành động riêng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau học tập các cán bộ, chiến sỹ sẽ viết thu hoạch để đánh giá về nhận thức và trách nhiệm của mình trong thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Trung tá Lê Khánh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an thành phố kết luận tại Hội nghị.

Thông qua tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng giúp cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ Công an thành phố nắm vững nội dung các Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính  sáng tạo trong  tổ chức  thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, Đảng viên tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

BBT