Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề, Hoạt động đơn vị, Tin hoạt động

Đoàn thanh niên Công an thành phố đóng góp ý kiến với cấp ủy, chỉ huy và Đảng viên cùng cấp năm 2017

Đăng lúc 09:02 01/12/2017

Tối ngày 30/11, Đoàn thanh niên Công an TP. Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của tổ chức Đoàn thanh niên đối với cấp ủy, chỉ huy, đảng viên cùng cấp năm 2017.

Đại biểu tham dự

Tại Hội nghị đã có 15 ý kiến đóng góp, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm đối với cấp ủy, chỉ huy và đảng viên cùng cấp một cách khách quan, dân chủ, công khai, thẳng thắn, trung thực, đề cao tính xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, trong đó nêu lên vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; về phẩm chất đạo đức, lối sống; phương pháp lãnh đạo, điều hành đơn vị, lãnh đạo tổ chức Đảng. Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) và ĐVTN, Hội viên trong việc tổ chức các hoạt động và tham gia các phong trào hành động cách mạng do cấp trên triển khai; vai trò, trách nhiệm, việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào thi đua do tổ chức quần chúng nơi Đảng viên sinh hoạt cũng như cấp trên triển khai trong năm 2017.

Một số ý kiến phát biểu

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên Công an TP. Hà Tĩnh đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Đại úy Nguyễn Đông Hưng – Phó Trưởng CATP phát biểu tại Hội nghị

BBT