Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề, Hoạt động Công an tỉnh, Tin hoạt động

Phòng PC07 phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đăng lúc 08:37 18/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-CAT-PX03, ngày 31/5/2019 của Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2019), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020). Phòng PC07 đã phát động phong trào với chủ đề thi đua “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, với phương châm hành động “Chủ động – Nêu gương – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” và khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”, “Phòng cháy tốt, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả”.

Sáng ngày 17/6, tại Hội trường Phòng PC07 Công an tỉnh, Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Long Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy yêu cầu cán bộ, chiến sỹ tập trung nghiên cứu, học tập thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị đề xuất cấp trên ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các mặt công tác về PCCC và CNCH, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện tốt các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”. Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và thường trực chiến đấu, sẵn sàng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và của Nhân dân.

Phong trào thi đua đặc biệt được chia làm 5 đợi: Đợt 1, từ ngày 19/5 đến ngày 02/9/2019 “Thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đợt 2, từ ngày 03/9/2019 đến ngày 22/12/2019 “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1994 – 22/12/2019)”. “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và 18 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy – 04/10”. Đợt 3, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 03/02/2020 “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)”. Đợt 4, từ ngày 04/02/2020 đến ngày 19/5/2020 “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020)”. Đợt 5, từ ngày 20/5/2020 đến ngày 19/8/2020 “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9; 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

Đậu Hòa – Quốc Thái/ PC07 Công an tỉnh.