Chuyên mục: Cải cách hành chính, Chuyên đề

Thành lập Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học tỉnh Hà Tĩnh

Đăng lúc 08:09 22/02/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa ký quyết định Thành lập Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh và Trung tâm Công báo – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Thành lập Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm có trụ sở làm việc tại số 19, đường Nguyễn Tất Thành thuộc khuôn viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận, Trung tâm Thông tin Văn phòng HĐND tỉnh và Trung tâm Công báo – Tin học Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính đã được giao.

Về lãnh đạo đơn vị, trong giai đoạn tổ chức lại, số lượng phó giám đốc không vượt quá số lượng lãnh đạo hiện có của Trung tâm Thông tin Văn phòng HĐND tỉnh và Trung tâm Công báo – Tin học Văn phòng UBND tỉnh trước khi hợp nhất.

Sau khi hợp nhất, Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng phương án để đến năm 2020 có số lượng phó giám đốc theo quy định chung.

Tại thời điểm tổ chức lại, thực hiện chuyển nguyên trạng số biên chế, công chức, viên chức và người lao động hiện có của Trung tâm Thông tin Văn phòng HĐND tỉnh và Trung tâm Công báo – Tin học Văn phòng UBND tỉnh về Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Các trường hợp đang là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị được tổ chức lại, sau khi sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định hiện hành…

Theo Báo Hà Tĩnh