Chuyên mục: Hoạt động ngành, Tin hoạt động

Nhận diện, tác động và ứng xử trong thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đăng lúc 09:35 04/01/2018

Sáng 03/1/2018, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Báo cáo chuyên đề “Cách mạng 4.0: nhận diện, tác động và ứng xử” dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an, TP Hà Nội đến Công an các đơn vị, địa phương.

Cách mạng 4.0: Nhận diện, tác động và ứng xử' - Ảnh 2

Các đại biểu dự báo cáo

Hiện nay, trên thế giới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là xu hướng kết hợp giữa Internet, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo, dữ liệu lớn, mạng xã hội… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực hành thành thế giới số; làm thay đổi cách thức sản xuất, chế tạo và ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, môi trường, kiến trúc thượng tầng, sự ổn định của xã hội ở cả cấp độ toàn cầu, khu vực và từng quốc gia… Hội nghị Báo cáo trực tuyến về chuyên đề “Cách mạng 4.0: nhận diện, tác động và ứng xử” nhằm kịp thời cung cấp những thông tin về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới và Việt Nam cho các cấp lãnh đạo trong lực lượng Công an nhân dân nghiên cứu, tham khảo; đồng thời giúp cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân hiểu đúng, nắm vững bản chất và tận dụng thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức trong thực hiện cuộc Cách mạng 4.0, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tại Hội nghị báo cáo, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam truyền đạt chuyên đề với chủ đề “Cách mạng 4.0: nhận diện, tác động và ứng xử”. Qua đó, đánh giá tổng quan tình hình thế giới và Việt Nam về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cung cấp thông tin về những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng này đối với một số lĩnh vực trọng yếu và an ninh, trật tự ở Việt Nam hiện nay; dự báo và định hướng ứng xử của Việt Nam…

THEO CTTBCA