Chuyên mục: Hoạt động ngành, Tin hoạt động

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai công tác năm 2020

Đăng lúc 17:57 07/01/2020

Ngày 07/01/2020, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai chương trình công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ chủ trì Hội nghị.
Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) được duy trì, xuất hiện những hình thức, cách làm mới phù hợp với cuộc cách mạng 4.0; qua đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần động viên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong tham gia bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị.

 

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hoá cao; đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ cơ sở, có tính xã hội hoá cao được triển khai hầu hết ở các địa phương trong cả nước, được nhân dân đồng tình, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về ANTT”; mô hình “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”; mô hình “Dòng họ, tộc họ tự quản về ANTT”, “Tổ, nhóm liên gia tự quản về ANTT”, “Camera phòng, chống tội phạm”…

Công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì, tăng cường mối quan hệ gắn bó và đạt được những kết quả thiết thực, huy động các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các đơn vị thuộc Cục có thành tích xuất sắc.

 

Lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được sắp xếp thực hiện nghiêm túc theo cơ cấu mô hình tổ chức mới; công tác quản lý đối với lực lượng bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở được quan tâm từng bước hoàn thiện duy trì hoạt động có hiệu quả ở cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đạt được trong năm 2019.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bám sát nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo trong kết luận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng ban hành Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đồng thời nghiên cứu đề xuất kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở (bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh). Tổ chức bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ ANTT cho lực lượng Bảo vệ dân phố; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Kip thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an