Chuyên mục: Hoạt động ngành, Tin hoạt động

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Cục Cảnh sát giao thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019

Đăng lúc 14:59 30/05/2019

Thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2019 của Bộ Công an, ngày 29/5/2019, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc chức năng giải quyết của Cục.

Theo đó, mỗi người dân, tổ chức khi đến Cục Cảnh sát giao thông tiến hành thủ tục hành chính sẽ được phát phiếu điều tra xã hội học. Phiếu này bao gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ chức lựa chọn. Câu hỏi của phiếu thể hiện nội dung các tiêu chí đo lường sự hài lòng, đồng thời phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Cục.

Mục đích của Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cục Cảnh sát giao thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Cục. Kết quả đo lường sẽ làm cơ sở để khắc phục những tồn tại, hạn chế, định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Thời gian tiến hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2019. Cục sẽ bố trí cán bộ thường xuyên có mặt tại nơi giải quyết thủ tục hành chính để phát phiếu, hướng dẫn người dân, tổ chức trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin theo mẫu điều tra xã hội học, đảm bảo khách quan, trung thực, dân chủ và minh bạch, phản ánh đúng thực tế kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát giao thông là đơn vị đầu tiên tiến hành triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

*Một số hình ảnh phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an ghi nhận được về quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cục Cảnh sát giao thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019:

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người dân về thủ tục hành chính.
Mỗi người dân khi đến Cục Cảnh sát giao thông giải quyết thủ tục hành chính sẽ được phát phiếu điều tra xã hội học.
Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin theo mẫu điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, dân chủ.

 

Minh Thành