Chuyên mục: Hoạt động Công an tỉnh, Tin hoạt động, Tin nổi bật

Đoàn công tác V28 Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh

Đăng lúc 14:44 22/11/2017

Sáng ngày 22/11, Đoàn công tác V28 Bộ Công an do Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó Cục trưởng V28 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 và Thông tư số 23/TT-BCA; công tác sơ, tổng kết, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Võ Trọng Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian vừa qua, việc triển khai, thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Công an được cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà trường triển khai quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên; thông qua việc triển khai, thực hiện đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà nước trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhận thức cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên về nhiệm vụ của tập thể, cá nhân ý thức công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được nâng cao.

Đại tá Lê Nguyên Hồng – Trưởng phòng PV28 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Thông tư số 23 và 3 năm thực hiện Chỉ thị 07 của BCA

Trong năm Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành xây dựng các mô hình, điển hình điểm về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Duy trì các mô hình có hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trước đây, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng, phát triển kinh tế của địa phương. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, TP, thị xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường triển khai có hiệu quả việc thực hiện các Thông tư liên tịch, Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh và các Sở, nan ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết quy chế phối hợp, rà soát, bổ sung, sửa đổi để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Hàng năm Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức, kiểm tra, đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và báo cáo UBND các cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC, CNCH cho hàng ngàn lượt lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Đại tá Võ Trọng Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng V28 và xin hứa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới

Bên cạnh đó, việc thực hiện Thông tư 23 luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm chỉ đạo; lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn việc thực hiện nội dung thông tư có hiệu quả. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh còn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật, góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng, bắt giữ các đối tượng nguy hiểm… góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư kinh tế trong và ngoài nước đầu tư nguồn vốn, xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế tỉnh nhà…

 Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó Cục trưởng V28 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó Cục trưởng V28 đánh giá cao Công an tỉnh trong quá trình thực hiện Thông tư số 23, Chỉ thị 07 của Bộ Công an, công tác sơ, tổng kết, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong thời gian qua. Thời gian tới đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư số 23, củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; thường xuyên đổi mới và có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an, làm cho các nội dung của Chỉ thị đi vào cuộc sống và có sức lan toả lớn, góp phần tích cực trong phong trào vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, kiện toàn, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả, loại bỏ những mô hình mang tính hình thức, kém hiệu quả…

NGÀ – CƯỜNG/ Theo CTTĐT Công an Hà Tĩnh