Chuyên mục: Hoạt động ngành, Tin hoạt động

Tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đăng lúc 17:21 23/05/2018

Sáng 22/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với Công an các đơn vị, địa phương phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc bổ sung chế độ tha tù trước thời hạn có điều kiện vào Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm cụ thể hóa chủ trương “đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội” theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Để thi hành quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án và cũng là chuẩn bị các điều kiện theo quy định của pháp luật, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện; phối hợp, đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng đã ký ban hành Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện đã cơ bản được hoàn thiện; Công an các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm triển khai thực hiện tha thù trước thời hạn có điều kiện.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Để tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện một cách hiệu quả trên thực tiễn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị sau tập huấn, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền ở Trung ương và địa phương nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan đến thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và để cộng đồng xã hội, phạm nhân và thân nhân họ nắm, hiểu rõ về chủ trương, chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, lập hồ sơ, xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho số phạm nhân có đủ điều kiện để có thể triển khai thực hiện được ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. Quá trình rà soát, lập hồ sơ phải được xem xét thận trọng, chặt chẽ để đảm bảo việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng trình bày nội dung tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Lãnh đạo Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng trình bày nội dung tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sỹ trực thuộc nắm vững nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện để thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành ở địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương, nhất là trong việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ, tạo cơ hội cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ trong thời gian thử thách…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Vụ pháp chế, Tòa án nhân dân tối cao trình bày Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66, Điều 106 Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện; lãnh đạo Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp quán triệt một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 04/TTLT ngày 09/2/2018 Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện, Hướng dẫn của Bộ Công an về lập hồ sơ, xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại các địa phương./.

Văn Hưng/ Theo CTTĐT Bộ Công an