Chuyên mục: Hoạt động đơn vị, Tin hoạt động, Tin nổi bật

Công an thành phố tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc 10:41 27/03/2019

Sáng ngày 27/3/2019, Đảng bộ Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ.

Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên đã được đồng chí Hoàng Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm truyền thông tuyên giáo Tỉnh uỷ – Báo cáo viên Tỉnh uỷ Hà Tĩnh  truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Qua nghiên cứu học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu học tập Chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANTT đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình mới rất phức tạp hiện nay. Xây dựng được ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Đồng chí Lê Khánh Hoà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hoà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an thành phố chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ tổ chức thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2019, gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Từng đảng viên sau khi được học tập Chuyên đề phải liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu).

BBT