Chuyên mục: Tin nổi bật, Tin tổng hợp, Tin trong tỉnh

Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 873.387 hồ sơ, quá hạn chỉ chiếm 0,13%

Đăng lúc 08:31 14/01/2019

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2018 vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ giảm hẳn so với năm 2017; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tận tình, chuyên nghiệp hơn.

Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 873.387 hồ sơ, quá hạn chỉ chiếm 0,13%

Đến giao dịch tại TTHCC thành phố Hà Tĩnh, người dân được giới thiệu, tư vấn và khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Trong năm 2018, tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết ở 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 873.387 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 77.833 hồ sơ, UBND cấp huyện tiếp nhận 119.649 hồ sơ, UBND cấp xã tiếp nhận 675.905 hồ sơ).

Trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến là 2.988 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 689 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 1.008 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận 1.291 hồ sơ);

Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 5.508 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 1.230 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 2.599 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 1.679 hồ sơ;

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính) là 864.891 hồ sơ (cấp tỉnh tiếp nhận 75.914 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 116.042 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 672.935 hồ sơ).

Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 864.408 hồ sơ (trả đúng hạn 863.393 hồ sơ, trả quá hạn 1.015 hồ sơ); tổng số hồ sơ đang giải quyết là 8.979 hồ sơ (chưa đến hạn 8.839 hồ sơ, quá hạn 140 hồ sơ).

Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa 873.328 hồ sơ (đúng hạn 863.340 hồ sơ; quá hạn 1.015 hồ sơ, chưa đến hạn 8.973 hồ sơ).

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, đó là tình trạng chậm trễ và quá thời hạn giải quyết TTHC, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã vẫn còn.

Nguyên nhân của việc quá hạn, chậm giải quyết hồ sơ TTHC là do thiếu biên chế; cán bộ thực hiện còn thiếu trách nhiệm; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các cấp chưa tốt; thiếu thốn về cơ sở vật chất; hồ sơ đang vướng mắc trong diện tích đất; thời hạn giải quyết quá ngắn…

Theo Báo Hà Tĩnh