Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề, Hoạt động đơn vị, Tin hoạt động, Uncategorized

CLB Chính trị, pháp luật và nghiệp vụ Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5/2019

Đăng lúc 10:06 17/05/2019

Tối ngày 16/5/2019, Câu lạc bộ chính trị Công an thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5/2019 với chủ đề: “Việt Nam trong thế giới đang đổi thay” do Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương – Giảng viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Trưởng Ban quản lý cơ sở 2 – Đại học Vinh nói chuyện. Tham dự buổi sinh hoạt có lãnhđạo Công an thành phố và đông đảo đoàn viên thanh niên, chi hội viên chi hội phụ nữ Công an thành phố Hà Tĩnh.

Quá trình nói chuyện Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương – Giảng viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Trưởng Ban quản lý cơ sở 2 – Đại học Vinh đã chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích cho đoàn viên thanh niên, chi hội viên chi hội phụ nữ Công an thành phố Hà Tĩnh.

Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương -Giảng viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Trưởng ban quản lý cơ sở 2 Đại học Vinh nói chuyện với cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hà Tĩnh

Trong buổi sinh hoạt, Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương đã chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố banội dung chính: Một số thể chế chính trị trên thế giới; Quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay; Việt Nam  – Đối sách phát triển. Tiến sỹ Nguyễn Anh Chương đã trao đổi các vấn đề cơ bản về nhà nước, vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng Cộng sản xuyên suốt trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt, buổi sinh hoạt đã đi sâu, làm rõ các vấn đề nổi bật về bối cảnh quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, các mối quan hệ quốc tế ảnh hưởng trực tiếp tới An ninh quốc gia Việt Nam cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại.

Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, chi hội viên chi hội phụ nữ tham dự buổi sinh hoạt

Đồng chí Nguyễn Đông Hưng – Phó trưởng Công an thành phố phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt

Đồng chí Nguyễn Đông Hưng -Phó trưởng Công an thành phố cùn đại diện Đoàn Thanh niên, Chi hội phụ nữ, Câu lạc bộ chính trị pháp luật nghiệp vụ tăng hoa,chụp ảnh lưu niệm với tiến sỹ Nguyễn Anh Chương

Buổi sinh hoạt đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố đặc biệt là các vấn đề về đối ngoại liên quan đến công tác đảm bảo ANQG. Tin tưởng rằng, sau buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố có đủ kiến thức để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, các luận điệu xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ ngoại giao nói chung và quan hệ ngoại giao với các nước lớn nói riêng, phương pháp xử lý các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, lãnh thổ, lãnh hải, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

 

 

 

 

 

Đức Ninh