Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Cải cách hành chính

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.


Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.


Đổi chứng minh nhân dân (12 số)

Đổi chứng minh nhân dân (12 số)

Thủ tục Đổi chứng minh nhân dân (12 số) cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.


Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)

Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)

Thủ tục Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.