Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Hệ thống văn bản pháp luật

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Công an thành phố xin trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung lớn về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

Công an thành phố Hà Tĩnh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Cư trú (sửa đổi).


Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Công an thành phố Hà Tĩnh xin trân trọng trọng gửi tới bạn đọc nội dung cơ bản cửa dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)


TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Công an thành phố Hà Tĩnh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).


TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Công an thành phố Hà Tĩnh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


Biến tướng “tín dụng đen” và những biện pháp đấu tranh mới

Biến tướng “tín dụng đen” và những biện pháp đấu tranh mới

Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng Bộ Công an, có sự đồng hành của các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, trong đó có ngành Ngân hàng nhằm đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”.