Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Hệ thống văn bản pháp luật

Giải đáp về một số quy định mới trong Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Giải đáp về một số quy định mới trong Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế cho Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Đây là nội dung đang được người dân trong cả nước quan tâm, tìm hiểu.


MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Công an thành phố xin trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung lớn về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN VỀ DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Công an thành phố xin trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung lớn về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở


DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

Công an thành phố Hà Tĩnh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Cư trú (sửa đổi).


DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

Công an thành phố Hà Tĩnh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Cư trú (sửa đổi).


Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Công an thành phố Hà Tĩnh xin trân trọng trọng gửi tới bạn đọc nội dung cơ bản cửa dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)


Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Công an thành phố Hà Tĩnh xin trân trọng trọng gửi tới bạn đọc nội dung cơ bản cửa dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)


TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

Công an thành phố Hà Tĩnh trân trọng gửi tới bạn đọc một số nội dung mới, quan trọng của Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).