Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 171 Thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
2 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3 Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
5 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
6 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
8 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký (cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
9 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
11 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
12 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
13 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
14 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
15 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký, quản lý con dấu
16 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu
17 Đăng ký thường trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú
18 Xóa đăng ký thường trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú
19 Đăng ký tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú
20 Khai báo tạm vắng (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú
21 Thông báo lưu trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú
22 Gia hạn tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú
23 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
24 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
25 Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
26 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
27 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
28 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
29 Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
30 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
31 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy
32 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử (Cấp tỉnh)) Quản lý xuất, nhập cảnh
33 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử trong nước Quản lý xuất, nhập cảnh
34 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
35 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
36 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
37 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
38 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
39 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
40 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
41 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
42 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
43 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
44 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
45 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
46 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh
47 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Quản lý xuất, nhập cảnh
48 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Tổ chức cán bộ
49 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Tổ chức cán bộ
50 Tuyển lao động hợp đồng (không xác định thời hạn; xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và xác định thời hạn dưới 12 tháng hưởng lương ngân sách Nhà nước ở Công an đơn vị, địa phương) Tổ chức cán bộ