Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

“Nỗ lực, tận tâm làm tròn vai của người đại biểu cũng như trên cương vị công tác được phân công”

Trước ngày hội toàn dân bầu cử 23/5/2021 đang cận kề, để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào HĐND các cấp, Ban biên tập Trang tin Công an TP Hà Tĩnh xin gửi tới quý vị trích lược Thông tin cá nhân và Chương trình hành động của Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng – UV BTV Thành uỷ, Trưởng Công an thành phố, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu vinh dự được cử tri bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Tĩnh, trong đó tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại biểu HĐND được pháp luật quy định.

Nỗ lực, tận tâm làm tròn vai của người đại biểu dân cử cũng như trên cương vị công tác được phân công
Thứ hai, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để quan tâm lắng nghe, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cử tri nhằm làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với HĐND, các Ban HĐND cũng như các ngành chức năng, để thực sự là cánh tay nối dài giữa Nhân dân và HĐND thành phố, góp phần giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và các ban HĐND.
Phát huy vai trò của hệ thống chính trị vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững an ninh trật tự
Thứ ba, luôn gương mẫu trong công việc và cuộc sống; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh của người đại biểu; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức của bản thân để đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động của HĐND và các ban HĐND. Nỗ lực, tận tâm làm tròn vai của người đại biểu dân cử cũng như trên cương vị công tác được phân công.
Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương cũng như triển khai các biện pháp hiệu quả giữ vững tuyệt đối ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ bình yên của nhân dân
Thứ tư, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường Thành ủy, tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt trong thời gian qua, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy phát huy vai trò của hệ thống chính trị vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững an ninh trật tự, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển xứng đáng với vị trí trung tâm của tỉnh.
Đề cao danh dự, uy tín của lực lượng công an trong mỗi cử chỉ, hành động và việc làm của CBCS
Đồng thời trên cương vị là Trưởng Công an thành phố, tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng, đơn vị thuộc Công an thành phố chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình để tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương cũng như triển khai các biện pháp hiệu quả giữ vững tuyệt đối ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ bình yên của nhân dân. Đồng thời xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với tác phong chuyện nghiệp, đề cao danh dự, uy tín của lực lượng công an trong mỗi cử chỉ, hành động và việc làm của CBCS, lấy sự hài lòng của nhân dân để đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, luôn xứng đáng niềm tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với tác phong chuyện nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân để đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình
Sau đây là Tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng:


BBT