Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Diễn đàn trao đổi pháp luật

Xe máy vận chuyển bình Gas - Nguy hiểm về cháy, nổ tiềm ẩn!

Xe máy vận chuyển bình Gas - Nguy hiểm về cháy, nổ tiềm ẩn!

Khí dầu mỏ hóa lỏng được gọi tắt là “Gas” rất nguy hiểm về cháy, nổ; thuộc mặt hàng kinh doanh có điều kiện về An ninh trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Đã từ lâu, việc vận chuyển khí Gas bằng phương tiện giao thông cơ giới được quản lý chặt chẽ, tuy nhiên việc vận chuyển bình Gas bằng xe máy đã được quy định cụ thể nhưng chưa được quan tâm đúng mức gây nguy hiểm về cháy, nổ đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.


Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke

Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký và ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BCA, hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/12/2015.


Nghị định mới quy định về xử phạt hành chính trong giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định mới quy định về xử phạt hành chính trong giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngày 26/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.


Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 17/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.


Chế độ hưu trí đối với lực lượng Công an nhân dân

Chế độ hưu trí đối với lực lượng Công an nhân dân

Ngày 10/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.


Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật trong CAND

Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật trong CAND

Ngày 21/9/2015, Bộ Công an ban hành văn bản số 2075/BCA-V19 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 trong Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật).