Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Tin tổng hợp

Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật trong CAND

Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật trong CAND

Ngày 21/9/2015, Bộ Công an ban hành văn bản số 2075/BCA-V19 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 trong Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật).


Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện

Thủ tục Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.


Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.


Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh.


Đổi chứng minh nhân dân (12 số)

Đổi chứng minh nhân dân (12 số)

Thủ tục Đổi chứng minh nhân dân (12 số) cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.


Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)

Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)

Thủ tục Cấp Chứng minh nhân dân (12 số) cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.