Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CÁC HỘ GIA ĐÌNH PHƯỜNG BẮC HÀ TỰ TRANG BỊ BÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Sáng ngày 27/4/2023, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp UBND phường Bắc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho cán bộ và nhân dân phường Bắc Hà.

Tại Hội nghị, các thành viên tham gia lớp tập huấn được quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn về thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản  chỉ đạo của Công an thành phố về việc tăng cường công tác PCCC, nhất là trong mùa nắng nóng, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình chủ động tự trang bị bình chữa cháy tại gia đình để xử lý ban đầu khi có sự cố xảy ra. 
 Sau Hội nghị, để phát huy tính gương mẫu đi đầu, cán bộ, Đảng viên, công chức UBND phường và nhân dân đã mua bình PCCC trang bị cho hộ gia đình của mình nhằm chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra./.

BBT