Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Công an các phường

1. Công an phường Nam Hà Địa chỉ: Số điện thoại: 069.2928.257

2. Công an phường Bắc Hà Địa chỉ: Số điện thoại:  069.2928.273 3. Công an phường Tân Giang Địa chỉ: Số điện thoại: 0393.691.285 4. Công an phường Trần Phú Địa chỉ: Số điện thoại: 069.2928.298 5. Công an phường Đại Nài Địa chỉ: Số điện thoại: 069.2928.635 6. Công an phường Hà Huy Tập Địa chỉ: Số điện thoại: 069.2928.521 7. Công an phường Thạch Linh Địa chỉ: Số điện thoại: 0393.891.800 8. Công an phường Nguyễn Du Địa chỉ: Số điện thoại: 069.2928.344 9. Công an phường Thạch Quý Địa chỉ: Số điện thoại: 0393.891.866 10. Công an phường Văn Yên Địa chỉ: Số điện thoại: 0393.880.422  

CATP Hà Tĩnh