Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Công an TP Hà Tĩnh: tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản 

Sáng ngày 14/9/2023, BCĐ NVCB Công an Thành phố Hà Tĩnh họp định kỳ tháng 09/2023. Đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP, Trưởng BCĐ NVCB chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BCH đơn vị, Chỉ huy các đội nghiệp vụ, CA các phường xã và thành viên tổ giúp việc BCĐ NVCB.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã đã báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện công tác NVCB; đồng thời đề xuất các kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả công tác NVCB trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng CATP, Trưởng BCĐ NVCB ghi nhận những kết quả công tác NVCB mà các đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mỗi CBCS Công an TP Hà Tĩnh cần thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng, thực chất trong việc thực hiện công tác NVCB, thấm nhuần quan điểm “làm Công an phải làm công tác NVCB”, “kết quả công tác NVCB năm sau phải tốt hơn năm trước”, “không để đi sau tội phạm”./.

BBT