Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Đội công tác

1. Đội Tham mưu tổng hợp Số điện thoại: 069.2928.355

2. Đội An ninh Số điện thoại: 069.2928.310 3. Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Số điện thoại: 069.2928.375 4. Đội Điều tra tổng hợp Số điện thoại: 5. Đội Cảnh sát hình sự Số điện thoại: 6. Đội Cảnh sát kinh tế Số điện thoại: 069.2928.311 7. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Số điện thoại: 069.2928.327 8. Đội Công an xây dựng phong trào và  phụ trách xã về ANTT Số điện thoại: 9. Đội Cảnh sát Giao thông  Số điện thoại: 069.2928.319 10. Đội Cảnh sát trật tự  Số điện thoại: 11. Đội Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Số điện thoại:

CATP Hà Tĩnh