Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Hà Tĩnh đứng thứ 12/63 tỉnh thành về chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) năm 2019

Năm 2019 Hà Tĩnh tăng 1 bậc về chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX) so với năm 2018, vươn lên đứng vị trí thứ 12/63 tỉnh thành trong cả nước.

Sáng ngày 19/5, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan…

Tại điểm cầu Hà Tĩnh đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Giám đốc Sở Nội Vụ  chủ trì hội nghị.

Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) là công cụ quản lý được Bộ Nội vụ xây dựng và áp dụng từ năm 2012 đến nay nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các tỉnh). Chỉ số CCHC bao gồm 02 Bộ tiêu chí đánh giá riêng cho cấp bộ và cấp tỉnh, được thiết kế, xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá và bám sát các nhiệm vụ CCHC mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, các tỉnh thực hiện. Quá trình triển khai từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã có 3 lần rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống các tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn triển khai và phù hợp với các quy định CCHC mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số CCHC năm 2019 các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm:

 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ

Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90% bao gồm 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ tư pháp.

Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải.

 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Báo cáo kết quả PAR Index năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hà Tĩnh đứng thứ 12/63 tỉnh thành trong cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019, tăng 01 bậc so với năm 2018.

Theo Ban Chỉ đạo, so sánh kết quả của 02 nhóm tiêu chí, năm 2019 các tỉnh, thành phố đã có những tiến bộ nhất định trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chất lượng, hiệu quả CCHC tại các địa phương ngày càng được nâng cao, thể hiện qua kết quả điểm của nhóm tiêu chí đánh giá tác động có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2018, mặc dù năm 2019 đã bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá ở mức độ khó hơn./.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh