Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Hà Tĩnh kiên quyết đấu tranh, triệt xóa “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, trường học trên địa bàn về việc tăng cường phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật của 'Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ',

Thời gian gần đây, hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Hoạt động của hội này có tính xâm hại đạo đức xã hội, thân thể, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm con người; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo.


Công an triệt xóa một hội nhóm hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” xuất hiện từ tháng 5/2016, hoạt động chủ yếu phát tài liệu liên quan đến hội thánh này, tuyên truyền lôi kéo người tham gia. Gần đây, các hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” có phần giảm xuống; tuy vậy, qua các vụ việc phát hiện tại một số địa phương như Lộc Hà, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh cho thấy hoạt động của tổ chức này xuất hiện với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người có người thân tin theo. Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động cũng như quyết liệt đấu tranh, xử lý, nhưng hoạt động của hội thánh này vẫn âm ỉ, với hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn và có dấu hiệu bùng phát trở lại nếu không có biện pháp quản lý phù hợp.

Thực hiện Văn bản số 5254/BNV-TGCP ngày 15/9/2023 của Bộ Nội vụ, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng trên địa bàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và cơ quan chức năng về công tác đấu tranh, ngăn chặn đối với hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Trong đó tập trung vào một số nội dung như: tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn (giải tán, không để tổ chức này phục hồi, hình thành các tụ điểm hoạt động mới; không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, tổ chức các chương trình ngoại khóa...). Tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; xử lý theo nghiêm theo quy định của pháp luật, quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tôn giáo trái phép.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; chia rẽ giữa những người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi...

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nhất là đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động vi phạm pháp luật, những tác hại do “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” gây ra để nâng cao nhận thức, cảnh giác cho Nhân dân. Qua đó, tạo đồng thuận trong xã hội, đồng thuận tôn giáo đối với vấn đề nhìn nhận, phê phán, phát giác, tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Chú ý làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở cấp cơ sở.


Qua các vụ việc phát hiện tại một số địa phương như Lộc Hà, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh cho thấy hoạt động của tổ chức này xuất hiện với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi hơn. Ảnh minh họa

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện nắm chắc tình hình, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động, học sinh trong toàn ngành nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để cảnh giác, không bị dụ dỗ, lôi kéo; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu cán bộ, công chức, giáo viên, người lao động, học sinh vi phạm.

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, phát hiện, giải tán các điểm nhóm hoạt động theo “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; không để hình thành các điểm, nhóm sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Hướng dẫn các địa phương không chấp thuận việc đăng ký sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cho các cá nhân, tổ chức có liên quan đến “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, tăng cường kiểm tra, phát hiện để có các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, không để “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” lợi dụng mượn danh hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác, khả năng phòng vệ của quần chúng nhân dân; vận động quần chúng nhân dân không tin theo và trường hợp phát hiện có hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” thì báo ngay với chính quyền cơ sở hoặc cơ quan chức năng để xử lý; tổ chức các cuộc tiếp xúc, vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo hợp pháp trên địa bàn lên tiếng phê phán, phản đối những hoạt động trái phép của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, từ đó cảnh giác, không bị lôi kéo tham gia, đồng thời tích cực tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng trên địa bàn, UBND cấp huyện và đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên.

Theo Báo Hà Tĩnh