Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Hệ thống tổ chức bộ máy của Công an thành phố Hà Tĩnh

Ban chỉ huy Công an thành phố gồm có đồng chí Trưởng Công an thành phố đứng đầu và 04 đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố. Có 11 Đội nghiệp vụ: Đội tham mưu tổng hợp, Đội ĐTTH, Đội CSĐTP về TTXH, Đội CSĐTTP về QLKTCV, Đội CSĐTTP về ma túy, Đội CSQLHC về TTXH, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát trật tự, Đội CAXDPT và PTX về ANTT, Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Đội An ninh.

Ban chỉ huy Công an thành phố gồm có đồng chí Trưởng Công an thành phố đứng đầu và 04 đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố. Có 11 Đội nghiệp vụ: Đội tham mưu tổng hợp, Đội ĐTTH, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát kinh tế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát trật tự, Đội Công an xây dựng phong trào và Phụ trách xã về An ninh trật, Quản lý Bảo vệ dân phố, Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đội An ninh. Có 10 đơn vị Công an phường: Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Thạch Quý, Thạch Linh, Trần Phú, Tân Giang, Hà Huy Tập, Văn Yên, Đại Nài. Có 6 Ban Công an xã: Thạch Trung, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Bình.

CATP Hà Tĩnh