Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Quốc hội tiếp tục đợt 2 Kỳ họp thứ 5, dự kiến bế mạc vào 24/6

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Trung Dũng dẫn đầu tham dự kỳ họp. Đợt 2 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 24/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 8 luật và 9 nghị quyết, thảo luận tại hội trường cho ý kiến lần thứ hai dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, trong đó có dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời tiến hành bế mạc kỳ họp.

      Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; đến nay, hồ sơ dự án luật được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia và được Quốc hội cho bổ sung đưa vào chương trình kỳ họp lần này.

      Việc xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng này; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách gắn với kiện toàn lực lượng, tinh gọn đầu mối, giảm chi ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở...

      Theo chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại tổ cho ý kiến dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tham gia phiên họp đợt 1.

      Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại hội trường cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn Thông (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

      Đặc biệt, Quốc hội dành cả ngày 21/6 để thảo luận ở hội trường cho ý kiến lần hai đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng lớn đến việc thực thi quy định của nhiều luật khác. Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội xem xét theo quy trình 3 kỳ họp.

      Phiên thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri, Nhân dân cả nước theo dõi.

      Bên cạnh đó, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết bằng hệ thống điện tử để thông qua 8 luật: Luật Giá (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

      Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 nghị quyết chuyên đề về: việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

      Đồng thời, biểu quyết thông qua các nghị quyết lĩnh vực ngân sách, đầu tư: phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT 656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận;

      Việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; về chất vấn và trả lời chất vấn; kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó quy định về: việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam).

      Phiên bế mạc diễn ra vào chiều 24/6 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Theo Báo Hà Tĩnh