Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Thành phố - Dẫn đầu về chỉ số CCHC trong khối huyện, thị xã, thành phố

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020. Dự hội nghị có Đồng chí Trần Đình Trung- Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Về phía thành phố có đồng chí Lương Quốc Tuấn-Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Nguyễn Mai Linh-Ủy viên BTV Thành ủy-Chủ tịch UBMTTQ- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí Phạm Hùng Cường- Phó chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Thị Thanh Vân- Trưởng phòng Nội vụ thành phố chủ trì hội nghị.

                        Đại biểu tham dự hội nghị

Giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ đột phá và giải pháp chủ yếu, góp phần thực hiện tháng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Năm 2010, thành phố đưa vào vận hành thử mô hình một cửa hiện đại, năm 2012 thành phố đưa vào sử dụng và thực hiện 9 lĩnh vực gồm: Tài nguyên-Môi trường; Tài chính-Kế hoạch, Lao động TBXH, VH-TT; Công thương; Quản lý đô thị; Thanh tra; Nội vụ và trên 73 nhóm thủ tuc hành chính được áp dụng. sau khi đưa vào vận hành, hàng ngày có 250 lượt người đến giao dịch. Đến tháng 4/2018, Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động với nhiều quy trình, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong thực hiện giao dịch hành chính.

Về kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2011 - 2020, tại thành phố đã tiếp nhận 189.579 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết đúng hạn 187.830 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 1.215 hồ sơ; phường, xã tiếp nhận 425.128 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 424.451 hồ sơ. Từ tháng 9/2018, UBND thành phố đã triển khai chỉ đạo áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Đặc biệt, những năm qua, các phòng, đơn vị ở thành phố đã có nhiều sáng kiến, giải pháp CCHC mang lại hiệu quả thiết thực như: thành lập Tổ dân phố điện tử, triển khai dịch vụ “Shipper hành chính” với giá 0 đồng…Kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng theo các năm và năm 2019 đạt mức 95,2%. Với những kết quả đó, thành phố là đơn vị liên tục dẫn đầu về chỉ số CCHC trong khối huyện, thị xã, thành phố trong 4 năm (2016 -2019).

Các đại biểu đại diện các phòng, ban, phường, xã phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh công tác CCTTHC, thời gian qua, thành phố cũng đã tích cực rà soát, kiện toàn bộ máy hành chính. Theo đó, số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc giảm 9 đơn vị và 18 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Về thực hiện tinh giản biên chế, so với biên chế được giao năm 2015, biên chế hiện có khối hành chính, sự nghiệp giảm 38 người. Việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức trong thời gian qua đảm bảo đúng ngành nghề được đào tạo, phù hợp với năng lực chuyên môn.

Công tác triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Việc thực hiện phân bổ, giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Về hiện đại hóa hành chính, hiện 100% cơ quan, đơn vị tập trung ứng dụng hệ thống phần mềm hồ sơ công việc, ý kiến chỉ đạo điều hành. 100% các TTHC theo quy định được tiếp nhận hồ sơ qua phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Tuấn-Phó Bí thư TT Thành ủy đề nghị thời gian tới các ban, ngành và phường-xã tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản, Nghị quyết về công tác CCHC để thành phố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về các chỉ số CCHC khối huyện, thị, thành phố.

Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng 9 tập thể

 

và 15 cá nhân có thành tích xuát sắc trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2020, đồng chí nhấn mạnh: Công tác cải cách thủ tục hành chính  ở các phòng-ban, đơn vị, địa phương đã có những giải pháp, sáng kiến CCHC mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tháng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của thành phố. Đồng chí đề nghị, thời gian tới,  UBND thành phố, các cấp, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản, nghị quyết về công tác CCHC; thực hiện chỉ tiêu về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hồ sơ TTHC đã đề ra; sắp xếp bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả… để tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về các chỉ số CCHC khối huyện, thị, thành phố. Đối với chủ tịch UBND các xã, phường, trưởng các phòng, ban Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cần xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả ./.

Cổng tông tin điện tử TP Hà Tĩnh