Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Triển khai biện pháp phòng ngừa, xử lý đối tượng “ngáo đá” trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Ngày 30/11/2021, Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoach phòng ngừa người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” và người mắc bệnh tâm thần thực hiện hành vi phạm tội. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an thành phố.

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm do các đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” và đối tượng biểu hiện bệnh lý tâm thần gây ra trên địa bàn toàn tỉnh có diễn biến gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp có thể dẫn đến các vụ án nghiêm trọng. Theo thống kê, trên toàn tỉnh từ năm 2010 đến nay, người có bệnh lý tâm thần đã gây ra 13 vụ án giết người, nhiều vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo rà soát danh sách, phân loại đối tượng và tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ nhằm thảo luận, triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý và xử lý các trường hợp có khả năng phát sinh liên quan đến người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” và người bị rối loạn tâm thần dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo thực trạng tình hình người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” và người bị rối loạn tâm thần có hành vi ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn và thông qua dự thảo Kế hoạch Phòng ngừa, quản lý nhóm đối tượng này.
Các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã đã thảo luận, đánh giá tình hình hiện nay về các đối tượng loạn thần, ngáo đá trên địa bàn; trên cơ sở những khó khăn trên thực tiễn, một số kiến nghị, đề xuất đã được thông qua tại Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.
Đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an thành phố kết luận Hội nghị: “Xác định đối tượng loạn thần “ngáo đá”, đối tượng bị rối loạn tâm thần tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, an toàn cho đời sống nhân dân trên địa bàn, các đội nghiệp vụ và công an 15 phường, xã phải chủ động phòng ngừa, nắm rõ di biến động của loại đối tượng này; thống nhất phương án phối hợp giữa các lực lượng để xử lý nhanh, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra các vụ án, vụ việc vi phạm TTATXH do các đối tượng này gây ra. Ngoài ra, cần kết hợp tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp các lực lượng chức năng như Phòng Lao động thương binh xã hội… để có các biện pháp giáo dục, vận động, tuyên truyền, phối hợp với gia đình, khu dân cư quản lý đối tượng lâu dài, hiệu quả.”

Hội nghị diễn ra chấp hành đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh CoVid-19./.

BBT