Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển của Công an thành phố Hà Tĩnh

Lịch sử hình thành và phát triển của Công an thành phố Hà Tĩnh

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thành phố Hà Tĩnh trở thành một trong những địa bàn trọng điểm, là nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não nên thực dân Pháp đã dùng nhiều máy bay, tàu chiến đánh phá, tập kích, tung gián điệp biệt kích, kích động bọn phản động và mọi loại phần tử xấu phá hoại hòng làm suy yếu tiềm lực kháng chiến