Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Cải cách thủ tục hành chính trong Luật cư trú mới: nhanh chóng, thuận tiện

Sau gần 02 tháng Luật cư trú được áp dụng, Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an 15 phường, xã nhanh chóng tổ chức triển khai, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiếp nhận hồ sơ giải quyết cho nhân dân một cách hiệu quả, nhanh chóng, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân TP Hà Tĩnh thực hiện các thủ tục về cư trú.

                                         Phòng tiếp dân của Công an phường Hà Huy Tập
Từ ngày 01/7/2021 đến nay, Công an các phường, xã đã giải quyết 689 trường hợp đăng ký cư trú trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó giải quyết 323 trường hợp đăng ký thường trú; 366 trường hợp tạm trú. Bên cạnh đó, để phục vụ việc làm sạch thông tin công dân trên dữ liệu dân cư, Công an thành phố đã tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin, trả lời 281 phiếu, gửi 545 yêu cầu xác minh thông tin công dân; yêu cầu xác minh; trả lời 1996 phiếu và gửi 2086 yêu cầu trao đổi thông tin công dân cho các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Niêm yết thủ tục hành chính về cư trú tại phòng tiếp dân Công an phường Thạch Linh
Để thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn thành phố, Công an thành phố đã mở Hội nghị triển khai; tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, 100% Công an cấp xã về quy trình, thủ tục trong công tác đăng ký, quản lý cư trú.
Đội ngũ, cán bộ làm công tác quản lý cư trú được đào tạo đáp ứng trình độ nghiệp vụ, có trình độ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo phần mềm đăng ký, quản lý cư trú; có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt để thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý cư trú.
Sau khi phân cấp quản lý cư trú về cho Công an các phường, xã, các đơn vị đã nhanh chóng chuẩn bị địa điểm, chỉnh trang khuôn viên xanh sạch đẹp nhằm đón tiếp nhân dân và tạo sự thoải mái, thân thiện khi người dân đến làm việc; niêm yết công khai các thủ tục hành chính về cư trú tại Trụ sở Công an cấp xã,…
Trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân tại phường Đại Nài
Với những điểm mới nổi bật được quy định trong Luật Cư trú năm 2020 đã bảo đảm tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới, thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, đặc biệt là từng bước góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử trong thời gian tới./. 
Từ ngày 01/7/2021, Luật số 68/2020/QH14 ban hành ngày 13/11/2020 (gọi tắt là Luật cư trú) chính thức có hiệu lực thi hành với rất nhiều điểm mới, đặc biệt công tác đăng ký cư trú được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống Cơ sở dữ iệu quốc gia về dân cư; bổ sung nhiều quy định giúp nhân dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về cư trú như:
- Thay vì đến trụ sở tiếp dân Công an thành phố và đưa theo nhiều giấy tờ chứng minh nhân thân như trước đây thì nay công dân chỉ cần đến Trụ sở Công an cấp xã để đăng ký, không phải đi lại nhiều lần, giảm thời gian, công sức, chi phí đi lại. Ngoài ra, công dân còn có thể đăng ký các thủ tục hành chính về cư trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.
- Với việc quản lý dân cư bằng công nghệ thông tin, công dân không phải sao y các loại giấy tờ chứng minh nhân thân khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, được tra cứu thông tin về đăng ký cư trú và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trên Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu chính đáng.
- Thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký thường trú được rút ngắn hơn so với quy định trước đây: đăng ký thường trú rút ngắn thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống 7 ngày làm việc; tách sổ hộ khẩu từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc; đăng ký tạm trú 03 ngày làm việc; điều chỉnh thông tin cư trú 3 ngày làm việc; xác nhận thông tin cư trú 01 ngày làm việc… tạo điều kiện cho công dân tham gia các giao dịch dân sự khác.
 

 
 

BBT