Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố đã được phát động thường xuyên và có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Công an thành phố và Mặt trận Tổ quốc thành phố trong việc phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

         Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ đó, Công an thành phố đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác phòng, chống hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Để tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc thành phố đã từng bước trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội. Cùng với đó là chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp với MTTQ các phường, xã tổ chức triển khai đến từng tổ dân phố, từng thôn, đưa nội dung thực hiện Chương trình phối hợp số 09 lồng ghép với việc thực hiện các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “3 không: không ma túy, mại dâm; không đánh bạc; không vi phạm giao thông”, “Phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới”.
 


Phối hợp tặng quà, thăm hỏi các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở

 
          Hằng năm, Công an thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện về Luật GTĐB, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống HIV/AIDS… Đồng thời tuyên tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân thông qua nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kịp thời, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng nhóm đối tượng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, đặc biệt, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an điều tra, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc.
 

Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo
        
         Công tác phối hợp giải quyết mẫu thuẫn trong nội bộ nhân dân cũng được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả. Đặc biệt từ khi Thành ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị
số 09-CT/Th.U về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân” thì hiệu quả công tác này ngày càng được nâng cao. Các tổ hòa giải với đầy đủ các thành phần như Công an, Mặt trận Tổ quốc, phụ nữ, đoàn thanh niên… đã phát huy tối đa trách nhiệm, tham gia giải quyết dứt điểm khi có vụ việc xảy ra tại cơ sở.

 

Phối hợp hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân

         Một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh là công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự phối hợp nhuần nhuyễn, có hiệu quả giữa lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc, hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội trang trọng, nghiêm túc cả về phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo nhân dân tham dự. Năm 2020 và 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thể hiện được vai trò, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày truyền thống lực lượng CAND  thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh; xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu ở trụ sở Ủy ban nhân dân, Công an phường, xã; khu dân cư; các khu trung tâm; tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các phường, xã.
 

Phối hợp tổ chức triển khai công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm

         Trước yêu cầu trong tình hình mới, với vai trò là hạt nhân quan trọng để đoàn kết Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân.

 

BBT