Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Lãnh đạo đơn vị

1. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng Sinh năm: 1985 Chức vụ: Trưởng Công an Thành phố - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Tĩnh. Số điện thoại: 069.2928.577

2. Đồng chí Thượng tá Lê Khánh Hòa Sinh năm: 1975 Chức vụ: Phó Trưởng Công an Thành phố - Phó Bí thư Đảng ủy Số điện thoại: 069.2928.250 3. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Dũng Sinh năm: 1976 Chức vụ: Phó Trưởng Công an Thành phố Số điện thoại: 069.2928.396 4. Đồng chí Trung tá Bùi Thanh Tùng Sinh năm: 1979 Chức vụ: Phó Trưởng Công an Thành phố - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra. Số điện thoại: 069.2928.638 5. Đồng chí Đại úy Nguyễn Đông Hưng Sinh năm: 1984 Chức vụ: Phó Trưởng Công an Thành phố

CATP Hà Tĩnh