Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

MỨC XỬ PHẠT RAO BÁN CHIM TRỜI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Pháp luật quy định nghiêm cấm các hành vi săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, giết mổ, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo, tiêu thụ trái phép các loài chim hoang dã, chim di cư và động vật hoang dã. Do vậy, hành vi rao bán chim trời trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật.


Khi các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi “Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm” theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2023 quy định về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội sẽ bị xử phạt 10 triệu – 20 triệu đồng (đối với tổ chức) và 5 triệu – 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ Tướng Chính Phủ; Văn bản số 5426/UBND-NL4 ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt, mua bán trái phép các loài chim tự nhiên; Cổng TTĐT tỉnh thông báo đến các cơ quan, cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành một số nội dung sau:
1. Nghiêm cấm các hành vi săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, giết mỗ, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo, tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư và động vật hoang dã kể cả trong các trại, cơ sở nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản, các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không tham gia săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo chim hoang dã, chim di cư và động vật hoang dã trái pháp luật; đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình, người thân thực hiện nghiêm túc.
3. Hộ gia đình, cá nhân và mọi công dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; tuyệt đối không được lắp đặt các dụng cụ, phương tiện để săn, bắn, bẩy bắt chim hoang dã, chim di cư và động vật hoang dã, đồng thời tự giác tháo dỡ các dụng cụ, phương tiện bẩy bắt (nếu đã lắp đặt trái phép).
Khuyến khích người dân đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, nếu phát hiện hành vi vi phạm kịp thời thông báo cho Cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật./.

BBT/ Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh